Declaració institucional estat emergència climàtic

Recentment s’ha aprovat al ple de l’Ajuntament de Marratxí una Declaració Institucional de l’Estat d’Emergència Climàtica.

El Partit Popular de Marratxí, hi hem estat a favor, i així hem aconseguit fer una declaració conjunta de tots els partits, de forma unànim.

És un tema molt important i de rabiosa actualitat i estic convençuda que és una feina de tots, una feina que hem de fer tota la societat conjuntament. Tots i cada un de noltros som importants, tenim un paper rellevant a l’hora de fer front a aquest gran repte, la nostra col·laboració és necessària.

Hem de posar en marxa una sèrie de mesures per aturar aquest canvi i aconseguir l’objectiu  establert al PANELL INTERNACIONAL SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC: reduir les emissions de CO2 per l’any 2030 i arribar a 0 emissions l’any 2050.

Entenc que l’Ajuntament pot tenir un paper clau en la formació, l’educació i la informació a la ciutadania sobre el necessari fre a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i l’adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global, per això hem aprovat aquesta declaració per posar-hi el nostre granet d’arena.

Ens hem posicionat a favor perquè hi creim, a pesar de que ha estat l’equip de govern el que ha redactat el texte i l’ha presentat sense previ avis a la comissió informativa i a pesar de que no hi ha hagut el debat entre tots els partits polítics.

A pesar de que una vegada més no s’ens ha tengut present a l’hora de prende les decissions, volem sumar i volem contribuir a millorar aquest estat d’emergència climàtic.