Instam a AENA a renunciar a d’instal·lació d’aquest parc a Son Bonet i a cercar a cercar alternatives on la instal·lació d’un parc fotovoltaic no suposi un perjudici per als veïnats de Marratxí.

Des del Partit Popular defensam que és necessari posar en marxa mesures que permetin lluitar contra el canvi climàtic i afrontar la transició energètica. Aquest, és un dels reptes actuals més importants que ha d’afrontar la nostra societat i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

Hem d’apostar per les energies renovables, i entre totes elles, a la nostra illa, la que té més possibilitat d’aprofitament és sens dubte, l’energia fotovoltaica,  una font d’energia que produeix energia ’origen renovable, obtinguda directament a partir de la radiació solar.

Quasi qualsevol lloc de Mallorca i de Marratxí és apte per instal·lar un parc d’aquesta energia, per això, hem d’ intentar minimitzar impactes mediambientals i fer les instal·lacions al llocs més adients possibles.

Aquests dies darrers ens hem assabentat del projecte d’instal·lació d’un parc fotovoltaic al camp de Son Bonet, una zona on nosaltres sempre hem defensat que hi hauria d’haver una zona verd, zona amb arbres i jardins.

L’aeròdrom de Son Bonet és un aeroport d’Aena, situat entre les localitats de Pont d’Inca, Cas Capità i Pla de Na Tesa, al municipi de Marratxí.

Atès que són nuclis de població que ja pateixen les conseqüències de contaminació acústica i d’impacte visual d’aquest aeroport, i que una de les poques avantatges que tenen es poder passejar per aquestes zones on ara es pretén instal·lar el parc fotovoltaic, unes zones que els veïnats somien i s’imaginen amb arbres i jardins.

El Partit Popular es conscient de la importància de l’obtenció d’energia a traves de fonts renovables però sempre apostant per un baix impacte ambiental de les instal·lacions que generen aquesta energia, i trobam que amb aquest cas els responsables d’Aena s’equivoquen amb les seves pretensions.

L’impacte que produirà aquest parc a Son Bonet és més que considerable i rescindirà l’ús d’aquests espais a tots els residents, i noltros creim que aquesta no és la zona més adequada per instal·lar un parc fotovoltaic al nostre municipi, que es podrien cercar altres mes adients i que no vagin en contra dels interessos d’una part dels ciutadans de Marratxí.

Volem agrair a tots els partits polítics de Marratxí que compartissin la mateixa postura i que d’aquesta manera al plenari vàrem fer una Declaració institucional amb aquest sentit.